260

stron

12

rozdziałów

7

autorów

O książce

Książka stanowi uzupełnienie wciąż niepełnej wiedzy na temat wymagań związnaych z projektowaniem obiektów mostowych. Pomimo faktu, iż norma została wprowadzona już kilka lat temu, wciąż jej wytyczne są nie do końca jednoznaczne. Nasza publikacja stanowi próbę uzupełnienia i wyjaśnienia wątpliwych kwestii.

"Projektowanie mostów według Eurokodów" to publikacja przygotowana przez uznanych w branży specjalistów. Składa się z zamkniętego cyklu artykułów, które pojawiły się pierwotnie na łamach czasopisma MOSTY.

Szczegóły publikacji:


Data publikacji: 29 kwietnia 2016 r.
Autorzy: Tomasz Siwowski, Dariusz Sobala, Ewa Michalak, Maciej Kulpa, Lucjan Janas, Krzysztof Trojnar, Aleksander Duda
Liczba stron: 260
Okładka: twarda
Język wydania: polski

Spis treści

W ksiażce znajdziesz 12 rozdziałów poruszających najważniejsze aspekty projektowania mostów według Eurokodów.

Wybierz stronę:

...

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 2. Podstawy projektowania mostów wg Eurokodów

Rozdział 3. Oddziaływania i obciążenia

Rozdział 4. Projektowanie mostów żelbetowych

Rozdział 5. Projektowanie mostów sprężonych

Rozdział 6. Projektowanie mostów stalowych

Rozdział 7. Projektowanie mostów zespolonych

Rozdział 8. Projektowanie mostów drewnianych

Rozdział 9. Projektowanie posadowienia bezpośredniego podpór

Rozdział 10. Określanie nośności geotechnicznej pali

Rozdział 11. Projektowanie konstrukcji oporowych i kotew gruntowych

Rozdział 12. Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Rozdział 13. Podsumowanie

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 2. Podstawy projektowania mostów wg Eurokodów

Rozdział 3. Oddziaływania i obciążenia

Rozdział 4. Projektowanie mostów żelbetowych

Rozdział 5. Projektowanie mostów sprężonych

Rozdział 6. Projektowanie mostów stalowych

Rozdział 7. Projektowanie mostów zespolonych

Rozdział 8. Projektowanie mostów drewnianych

Rozdział 9. Projektowanie posadowienia bezpośredniego podpór

Rozdział 10. Określanie nośności geotechnicznej pali

Rozdział 11. Projektowanie konstrukcji oporowych i kotew gruntowych

Rozdział 12. Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Rozdział 13. Podsumowanie

Zamów książkę!

Zamów teraz

Partnerzy publikacji

...

Construsoft Tekla

...

Inora

...

Polskie Towarzystwo Cynkownicze

...

Viacon

...

Dlubal

Przedmowa

Każda norma to dokument opisujący uznane reguły, odzwierciedlające aktualny stan wiedzy technicznej. Dynamiczne zmiany aktualnego poziomu wiedzy skutkują wycofywaniem norm, które utraciły przymioty uznanej reguły technicznej. Z dniem 31 marca 2010 r. Polskie Normy stosowane od dziesięcioleci do projektowania budynków i budowli (oznaczonych symbolami PN-B, a w przypadku obiektów mostowych PN-S), zostały oficjalnie wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny i zastąpione zharmonizowanymi normami europejskimi (oznaczanymi symbolem PN-EN), będącymi polskimi tłumaczeniami europejskich norm konstrukcyjnych, tzw. Eurokodów. Wprowadzenie Eurokodów jest efektem realizacji przez Polskę postanowień Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.


Istnieją przynajmniej dwa fundamentalne powody, dla których zdobycie i przyswojenie wiedzy o zasadach projektowania mostów wg Eurokodów jest obowiązkiem polskich projektantów mostowych. Pierwszym z nich jest aktualny poziom wiedzy technicznej, zawarty w Eurokodach (tzn. z początku XXI wieku). Nie wyobrażamy sobie, żeby elitarna część społeczności inżynierów budownictwa projektowała mosty w oparciu o normy sprzed 30 lat, w których stan wiedzy nie przystaje do współczesnych standardów europejskich. Drugi powód jest równie istotny. Odbiorcą obiektów mostowych jest administracja publiczna, zobowiązana do stosowania aktualnego, obowiązującego prawa unijnego. Prawo to narzuca obowiązek stosowania w zamówieniach publicznych europejskich norm zharmonizowanych. Niezależnie od tego, dla kogo pracuje projektant mostowy, czy dla odbiorcy - administracji drogowej czy dla wykonawcy, powinien stosować w projektowaniu europejskie normy zharmonizowane, tj. Eurokody. Szerzej te i inne powody, dla których w projektowaniu mostów powinno stosować się Eurokody, przedstawiono w rozdziale 1.


Zapraszam do lektury całej książki.

Tomasz Siwowski
Rzeszów, luty 2016.

Cena książki

Książka "Projektowanie mostów..."

94,50

 • Cena brutto
 • 260 stron praktycznej wiedzy
 • 11 rozdziałów
 • 7 autorów
 • Do ceny należy doliczyć koszty pakowania i wysyłki (15,38 zł brutto)

Książka "Projektowanie mostów..."

80,33

 • Cena brutto
 • 260 stron praktycznej wiedzy
 • 11 rozdziałów
 • 7 autorów
 • Do ceny należy doliczyć koszty pakowania i wysyłki (15,38 zł brutto)

W zestawie książka 30% taniej!

66,15

 • Cena książki brutto w zestawie
 • Roczna prenumerata czasopisma MOSTY 225,15 zł brutto (180 zł netto + 8% VAT oraz koszty pakowania i wysyłki)
 • Cena zestawu: 291,30 zł brutto


Zamów swój egzemplarz wypełniając poniższy formularz.
Poniższe ceny zawierają koszty pakowania i wysyłki.